01908 261 280 Ma - Vrij 9.00-17.30 uur
Partyrama Levering Contacteer ons Inloggen
Levering in 2-3 dagen
Geld Terug Garentee
Veilig winkelen
Geen verzendkosten

Termen en voorwaarden

Telefonische bestellingen

Helaas kunnen wij GEEN telefonische bestellingen aannemen.

Wij raden al onze klanten aan om onze website te gebruiken om bestellingen te doen omdat dit snel, efficiënt en volkomen VEILIG is.

Vermiste / Beschadigde Artikelen

Controleer uw bestelling meteen na aflevering met de afleveringsbon / factuur. Missende artikelen of welke beschadigd zijn dienen telefonisch binnen twee werkdagen na aflevering bij ons te zijn gerapporteerd. Meldingen NA deze periode kunnen mogelijk niet in behandeling worden genomen. Elke bestelling wordt handmatig verzameld, gecontroleerd en zorgvuldig verpakt voordat deze verzonden wordt.

1. Geldigheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing voor Partyrama, waaronder ook , en betreffen de prestaties met betrekking tot de verkoop en levering van goederen aan de consument. Partyrama behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen van tijd tot tijd door bijwerking van deze tekstpagina; de klant is gebonden aan dergelijke wijzigingen of herzieningen.

2. Contract met Consument

Het contract tussen Partyrama en de klant komt tot stand na acceptatie door Partyrama van de bestelling van de klant, dat wil zeggen wanneer de betaling is ontvangen. Partyrama heeft het recht zich terug te trekken uit contracten in het geval er duidelijke typografische of rekenkundige onjuistheden verschijnen op de website van Partyrama.

3. Prijzen en Beschikbaarheid

Prijzen van de artikelen zijn vermeld op de Partyrama.be website. Er zullen extra leveringskosten in rekening worden gebracht. Bestellingen zijn onderhevig aan het op voorraad zijn van artikelen. In het onwaarschijnlijke geval dat bepaalde artikelen niet leverbaar zijn, zal dit aan de klant worden meegedeeld per e-mail. Prijzen en beschikbaarheid van artikelen kunnen gewijzigd worden zonder nadere kennisgeving.

4. Levering van de Artikelen

Partyrama levert de bestelde goederen op het afleveradres wat door de klant wordt opgegeven. Indien de beschikbaarheid dit toelaat worden alle bestellingen, die betaald worden per creditcard, onmiddellijk verzonden. Partyrama is gerechtigd om deelleveringen uit te voeren. Na levering van alle bestelde en betaalde artikelen eindigt het contract.

5. Partyrama Garantie

Indien de geleverde goederen verkeerd zijn (niet wat de klant heeft besteld), of indien een verkeerde hoeveelheid werd ontvangen of indien een artikel is beschadigd of defect is, zal Partyrama, indien de klant tijdig reclameert en het artikel binnen vijftien werkdagen terug stuurt, in overleg met de klant deze goederen volledig terug betalen , waar mogelijk is vervangen, of eventuele tekorten nasturen.

6. Terug sturen van goederen – 100% geld terug garantie Alle artikelen welke bij Partyrama.be zijn gekocht zullen, mits binnen 7 werkdagen geretourneerd, volledig worden terugbetaald[*]

Voordat een pakket aan ons wordt terug gezonden, neem a.u.b. eerst contact met ons op via email $MainMail$ of bel ons op 0044 (0)1908 261 280 Men zal u vragen naar de reden van het terugsturen, en of het artikel (de artikelen) zijn gebruikt. Verder dient u uw naam, ordernummer en postcode op te geven. Houdt deze bij de hand a.u.b. Het ordernummer dient in het pakket mee verpakt te worden. Het niet aanwezig zijn hiervan kan als resultaat hebben dat de terugbetaling vertraagd wordt. Mogen we u verder nog op het volgende wijzen:

6.1. U dient als goed huisvader te waken over de goederen welke in uw bezit zijn. Elk item moet in de originele (ongeopende) verpakking worden geretourneerd. Het artikel mag niet beschadigd zijn, niet gebruikt en in een dermate conditie zijn dat het opnieuw kan worden verkocht. OPGELET: Wegwerp Heliumgas tanks, huur helium gastanks, ballon (anker)gewichten, electrische luchtpompen, ballonpompjes, trouwring kussentjes, taartversiering, taartmessen, taart standaards, cake glazuurartikelen, kampioensprijzen e.d. , amandelen en andere etenswaren kunnen NIET geretourneerd worden. Elk ander artikel dient in de originele verpakking te zijn. Geopende verpakkingen kunnen niet worden geaccepteerd (met uitzondering van kostuums, deze kunnen worden gepast). Elk geretourneerd item zal in ons warenhuis worden gecontroleerd bij binnenkomst.

Wij zijn geen fabrikant, dus het produkt moet in zijn originele en ongeopende verpakking aan ons worden geretourneerd, zoals u het ook van ons ontvangen heeft. Indien een produkt of verpakking niet compleet is kan het niet worden vergoed.

6.2. De verzender is verantwoordelijk voor de goederen totdat deze in ons warenhuis binnenkomen. De kosten voor verzekering en verzending zijn voor rekening van de klant. Wij willen u adviseren het verzendbewijs goed te bewaren. Voor kostbare zendingen adviseren wij u deze aangetekend te versturen.

6.3. Helaas kunnen wij verzendkosten, verpakkingskosten en verzekering niet vergoeden.

6.4. Wij trachten retourbetalingen binnen een week na ontvangst in ons warenhuis te doen, en garanderen dat dit binnen 30 kalenderdagen zal hebben plaats gevonden. Partyrama kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele interest welke aan u in rekening wordt gebracht indien via een credit/debet kaart werd betaald.

6.5. Zend goederen alleen terug naar het adres wat aan de bovenkant van de afleveringsbon of rekening is vermeld, alsmede het toestemmings nummer (Returns Authorisation Number) wat u gekregen heeft om de goederen terug te mogen sturen. Indien deze informatie ontbreekt zal dat gevolgen hebben voor tijdige terugbetaling.

6.6. Goederen welke door u aan ons worden geretourneerd zonder ons eerst te hebben ingelicht en toestemming te hebben verkregen zullen worden bestempeld als: betwistbaar. Deze artikelen zullen niet worden vergoed. Een reden waarom niet zal aan u worden medegedeeld. De items kunnen dan op uw kosten aan u worden terug gestuurd. Indien u hiermee niet accoord gaat zullen de items binnen 3 maanden na ontvangst door ons worden vernietigd.

6.7. Helaas kunnen we vervangende items pas aan u toesturen zodra de originele te vervangen items in ons bezit zijn. Indien u een artikel met spoed nodig heeft adviseren wij u een nieuwe bestelling te plaatsen en het verkeerde / defecte artikel later aan ons te retourneren.

6.8. Het kan gebeuren dat voornoemde 7-dagen termijn niet kan worden gehaald. In speciale gevallen en als artikelen ruim voor een bepaalde gelegenheid werden besteld en geleverd, of tijdens vakanties kunnen wij u onder voorbehoud de volgende oplossing bieden. Wij doen dit om onze goede wil te tonen maar elk geval zal apart beoordeeld worden. In voorkomende gevallen kunnen we u de volgende oplossing aanbieden:

Indien een artikel niet nodig blijkt te zijn en aan ons werd geretourneerd en door ons ontvangen binnen de periode van 7 tot 30 kalenderdagen na levering aan u, zullen wij de artikelen terugnemen en u 60% van de waarde terug betalen (met uitzondering van de verzendkosten). In geval artikelen na 30 kalenderdagen werden geretourneerd en door ons ontvangen kunnen wij niet meer tot terugbetaling overgaan. In geval u de items dan terug wilt ontvangen, kan dat tegen de reguliere verzendkosten welke voor uw rekening zijn. [*] “mits binnen 7 werkdagen geretourneerd” houdt in dat wij de datum waarop u de goederen in ontvangst heeft genomen en hiervoor uw handtekening plaatste, zien als de werkelijke ontvangstdatum.

6.9. Wij kunnen geen terugbetalingen doen voor goederen welke door middel van speciale orders zijn besteld of waarvoor speciale prijzen zijn bedongen door de klant.

7. Toepasselijk Recht en Wettelijke Aansprakelijkheid Contracten tussen Partyrama en de klant zullen onderhevig zijn aan de Engelse Wetgeving en geschillen zullen worden voorgelegd aan een Engelse rechter.

8. Intellectueel Eigendom Alle informatie, gegevens, teksten, afbeeldingen, links of computer code welke op deze website zichtbaar of onzichtbaar is gepubliceerd (het “materiaal”) zijn eigendom van Partyrama en vallen onder het ‘copyright’. Gebruik van dit materiaal inclusief de produktie, opslag, wijzigingen, distributie, of vermenigvuldiging hiervan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Partyrama is verboden, ook daar waar het materiaal van derden betreft. De namen en logo’s van Partyrama en alle aanverwante producten en diensten , beeldmerken en slogans zijn de handelsnamen, dienstmerken of handelsmerken van Partyrama en mogen niet gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming van Partyrama.

9. Aansprakelijkheid Partyrama wijst hierbij af, voor zover toegestaan door de wet, alle garanties en voorwaarden met betrekking tot het materiaal en alle geleverde goederen en diensten met betrekking tot deze website, of deze zijn gedrukt of inbegrepen of statutair (met inbegrip van alle garanties en voorwaarden van de fabrikant, naar vermogen en de geschiktheid voor een bepaald doel). In geen geval kan Partyrama aansprakelijk worden gehouden of gesteld voor directe of indirecte schade, incidentele of gevolgschade hoe dan ook, zelfs als Partyrama op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van schade, inclusief, en zonder beperking, schade voor verlies van gebruik, gegevens of winsten uit of enig verband houdende met het gebruik of de prestaties van deze website, onderbrekingen of vertragingen op deze website, de levering van of niet verrichten van diensten, of voor informatie, materiaal, goederen en diensten te verkrijgen via deze website of anderszins voortkomend uit het gebruik van deze website, of op basis van contract, onrechtmatige daad of anderszins, voor zover toegestaan door de wet.

10. Ongeldigheid van deze Leveringsvoorwaarden

Indien om een of andere reden een of meerdere punten van deze leveringsvoorwaarden onuitvoerbaar blijkt, zullen de resterende voorwaarden onveranderd van kracht blijven.

Privacy Bescherming

Partyrama.NL hecht grote waarde aan het beschermen van uw privacy. Lees het volgende goed door om te begrijpen hoe uw persoonlijke informatie door ons zal worden behandeld. Als we besluiten om ons privacybeleid te veranderen, zullen we die wijzigingen op deze pagina bekend maken zodat u altijd op de hoogte bent van welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden we deze bekend maken.

Gebruik van Uw Persoonlijke Informatie Wanneer u een bestelling bij ons doet verzamelen wij : uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres en eventuele credit/debit card gegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om uw bestelling goed uit te kunnen voeren en om u per email of telefonisch over uw bestelling te berichten.

Wij zullen uw gegevens in geen geval doorgeven aan een andere instelling of organisatie. Uw informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van een bestelling, verwerking van betalingen en om u op de hoogte te houden van de nieuwste informatie over Partyrama. Indien u niet wenst te worden geinformeerd over actuele aanbiedingen van Partyrama kunt u dit eenvoudig kenbaar maken door een email te sturen aan: s[email protected].